Atviri seminarai

Siūlomos temos:
– Kūrybiškumas ir jo ugdymas
– Viešasis kalbėjimas
– Emocinis intelektas
– Kūno kalbos pažinimas
– Vidiniai spontaniški impulsai ir jų indentifikavimas

Į seminarus kviečiami įvairių amžiaus grupių ir profesijų žmonės. Dalyviai supažindinami su pagrindiniais improvizacijos elementais komandinio darbo atmosfera bei pasitikėjimu grįstoje aplinkoje. Tai suteikia tvirtus kūrybiškumo ir psichologinio komforto pagrindus, o gautos pamokos yra universalios ir pritaikomos kiekvienoje gyvenimo situacijoje.